New items
Współczesne i przyszłe zagrożenia bezpieczeństwa. Cz. 1 = Present and future threats to security. Vol. 1
Scenariusz przebiegu konfliktu hybrydowego
Kompendium terminów z zakresu bankowości po polsku i angielsku = Compendium of banking in Polish & English. [T. 2],
Kultura biznesu : normy i formy
Strategie i uwarunkowania ich budowania w przedsiębiorstwach zbrojeniowych : studia przypadków