New items
Antropomotoryka : teoria motoryczności człowieka w zarysie
Strategie i uwarunkowania ich budowania w przedsiębiorstwach zbrojeniowych : studia przypadków
Dokumentacja logistyczna : uwarunkowania techniczno-organizacyjne i ekonomiczne
Laboratorium wybranych materiałów konstrukcyjnych : praca zbiorowa
Kompendium terminów z zakresu rachunkowości po polsku i angielsku = Compendium of accounting in Polish & English. [1],