New items
Uwiedź klienta : marketing w social mediach
Ekonomia sportu : zagadnienia metodologiczne i wybrane doświadczenia
Nauczyciel szkoły wyższej w procesie dydaktyczno-wychowawczym : implikacje teoretyczne i praktyczne
Compendium of finance in Polish & English = Kompendium terminów z zakresu finansów po polsku i angielsku. Vol. 6,
Wojna wywiadów : sprawa Dietricha Wolfa