New items
Kompendium terminów z zakresu rachunkowości po polsku i angielsku = Compendium of accounting in Polish & English. [3],
Operacje informacyjne, rozpoznanie wojskowe i walka radioelektroniczna w systemie bezpieczeństwa informacyjnego państwa
Diagnostyka kardiologiczna w praktyce
Bezpieczeństwo społeczno-kulturowe
Informacyjne przygotowanie pola walki w wojskach obrony przeciwlotniczej