New items
Wybrane definicje i konstrukcje geometryczne : planimetria i stereometria
Zarządzanie organizacją XXI wieku : innowacje, gospodarka, społeczeństwo
Efektywność procesów transportowych : współczesne problemy i trendy rozwoju
Zarządzanie bezpieczeństwem miejskiej komunikacji zbiorowej
Bezpieczeństwo usług w międzynarodowym transporcie lotniczym przewozów pasażerskich