New items
Instrukcja certyfikowania i kwalifikowania wysuniętych nawigatorów naprowadzania lotnictwa w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej : DU-3.3.2.2
Sieci biznesowe i uwarunkowania ich tworzenia w przemyśle zbrojeniowym : wybrane problemy
Katalog norm eksploatacji techniki lądowej: DTU-4.22.13.1(A)
Wojska specjalne
Polska w strukturach Unii Europejskiej : wybrane aspekty