New items
Zastosowania statystyki i data mining w badaniach naukowych
Bezpieczeństwo narodowe Polski w kontekście kryzysu ukraińskiego : wymiar polityczno-militarny
Działania wojsk lądowych i wojsk obrony terytorialnej w świetle współczesnych wyzwań i zagrożeń
Gmina jako podmiot administracji świadczącej w zakresie usług niematerialnych
Instrukcja o gospodarowaniu mieniem techniki morskiej : DU -4.22.7(A)