New items
Postrzeganie bezpieczeństwa energetycznego w kontekście przeciwdziałania ubóstwu energetycznemu społeczności lokalnej z wykorzystaniem zasobów geotermalnych na terenie gminy Wiśniowa
Factfulness : dlaczego świat jest lepszy, niż myślimy, czyli Jak stereotypy zastąpić realną wiedzą
Ekonomika logistyki. Cz. 6,
Prognozowanie w naukach społecznych : wymiar narodowy i międzynarodowy
Infrastruktura informacyjna nowoczesnego państwa