New items
Siły Zbrojne RP wobec wyzwań i zagrożeń XXI wieku
Antropomotoryka : teoria motoryczności człowieka w zarysie
Dostęp do informacji publicznej w świetle obowiązujących i przyszłych regulacji
Compendium of accounting in Polish & English = Kompendium terminów z zakresu rachunkowości po polsku i angielsku. [6],
Informacyjny wymiar wojny hybrydowej