New items
Ekonomia sportu : zagadnienia metodologiczne i wybrane doświadczenia
Wsparcie sił bezpieczeństwa : DD-3.16(A)
Współczesne bezpieczeństwo Polski : międzynarodowy wymiar instytucjonalny
Znaczenie i wycena własności intelektualnej = Proving the worth : putting a value on intellectual property
Kompendium terminów z zakresu finansów po polsku i angielsku = Compendium of finance in Polish & English. [T. 2],