New items
Instrukcja organizowania i prowadzenia szkolenia z zakresu stosowania technik liniowych z pokładu statku powietrznego w Silach Zbrojnych RP
Mniejszości narodowe i etniczne w politykach bezpieczeństwa państw subregionu Europy Środkowej i Wschodniej : państwa obszaru WNP
Technologie teleinformatyczne w gospodarce informacyjnej i komunikowaniu się współczesnych przedsiębiorstw : perspektywa rynku NewConnect
Ostatni snajper
Komputerowe modelowanie i symulacje procesów logistycznych w środowisku FlexSim