Nowości
Procesy transportowe w warunkach zakłóceń łańcuchów dostaw
Instrukcja desantowania ze statku powietrznego systemem spadochronowym ID An-28/M-28_04 : desantowanie metodą zrzutu ręcznego zasobników towarowych prostych i nadgabarytowych z samolotu An-28/M-28 ze spadochronami niesterowanymi i sterowanymi / szybującymi z samoczynnym i kombinowanym systemem otwarcia
Druk 3D/am : zastosowania oraz skutki społeczne i gospodarcze
Instrukcja kontroli z powietrza urządzeń naziemnego eletronicznego zabezpieczenia lotów w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej : DTU-3.3.31.6
Nowy jedwabny szlak : transport kolejowy w obsłudze logistycznej