New items
Terroryzm lotniczy wobec Izraela
Technologie teleinformatyczne w gospodarce informacyjnej i komunikowaniu się współczesnych przedsiębiorstw : perspektywa rynku NewConnect
Katastrofy transportowe
Europejskie, krajowe i lokalne aspekty bezpieczeństwa : bezpieczeństwo RP w wymiarze narodowym i międzynarodowym
Planowanie działań inżynieryjnych z wykorzystaniem technologii informatycznych