New items
Kompendium terminów z zakresu finansów po polsku i angielsku = Compendium of finance in Polish & English. T. 1,
Zarządzanie ryzykiem łańcuchów dostaw
Zagrożenia Federacji Rosyjskiej i euroatlantycka perspektywa bezpieczeństwa
Procesy obsługi celnej w międzynarodowym łańcuchu dostaw
Kontrwywiad II RP (1914) 1918-1945 (1948). T. 6