New items
Przenikanie mediów : ewolucja mediów a przemiany ładu społecznego
Metodyka modelowania strumieni pasażerów w porcie lotniczym z uwzględnieniem wydajności, bezpieczeństwa i poziomu obsługi
Elementy analizy i przetwarzania sygnałów w systemach informacyjnych
Bezpieczeństwo społeczno-kulturowe
Instrukcja zaopatrzenia lotniczo-technicznego : DTU-4.22.6.03