New items
Informacja i informatyzacja w administracji publicznej
Współczesne problemy zarządzania, obronności i bezpieczeństwa. T. 1
Podstawy metodologiczne programowania wielkości stref funkcjonalnych dla budynków terminali lotniczych
Scenariusz przebiegu konfliktu hybrydowego
Kompendium terminów z zakresu bankowości po polsku i angielsku = Compendium of banking in Polish & English. [T. 1],