New items
Problematyka zarządzania wiedzą w formacjach mundurowych systemu bezpieczeństwa państwa
Wybrane problemy zarządzania przedsiębiorstwem zbrojeniowym
Wybrane aspekty zarządzania kryzysowego w świetle użycia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
Compendium of accounting in Polish & English = Kompendium terminów z zakresu rachunkowości po polsku i angielsku. [6],
Polityka Federacji Rosyjskiej i jej konsekwencje dla bezpieczeństwa międzynarodowego