New items
Bezpieczeństwo Afganistanu w aspekcie interwencji NATO i zaangażowania sił zbrojnych RP
Ewolucja działań specjalnych w świetle współczesnych wyzwań i zagrożeń
Zabezpieczenie logistyczne wojsk w operacjach wielonarodowych
Informacyjne przygotowanie pola walki w wojskach obrony przeciwlotniczej
Compendium of banking in Polish & English = Kompendium terminów z zakresu bankowości po polsku i angielsku. [Vol. 4],