Nowości
Pojazdy autonomiczne i systemy transportu autonomicznego
Konflikt w organizacji : style postępowania
Cyberbezpieczeństwo jako element bezpieczeństwa państwa i ochrony prywatności obywateli
Polska i Europa w perspektywie politologicznej : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Konstantemu Adamowi Wojtaszczykowi z okazji 45-lecia pracy akademickiej. T. 2
Przegrane zwycięstwo : wojna polsko-bolszewicka 1918-1920