New items
Profilaktyka zachowań ryzykownych w teorii i praktyce = Prevention of risky behaviours in theory and practice
Psychologia, medycyna i prawo w zawodach trudnych i niebezpiecznych
Funkcjonowanie administracji publicznej w strefie bezpośrednich działań wojennych : wybrane aspekty prawno-administracyjne
Technologie transportu intermodalnego : uwarunkowania techniczno-organizacyjne i ekonomiczne
Bezpieczeństwo państwa - wybrane problemy : relacje międzynarodowe - polityka zbrojeniowa - potencjał obronny