New items
Bezpieczeństwo, obronność, wojskowość : problemy planowania strategicznego
Zastosowania statystyki i data mining w badaniach naukowych
Ewolucja działań specjalnych w świetle współczesnych wyzwań i zagrożeń
Perspektywy zagrożeń dla bezpieczeństwa międzynarodowego kreowanych przez Federację Rosyjską
Zarządzanie zasobami dokumentów elektronicznych w instytucjonalnych repozytoriach akademickich