Nowości
Inicjatywa Trójmorza: geneza, cele i funkcjonowanie
Nowoczesna koncepcja logistyki produkcji
Komunikacja w kryzysie
Ograniczenie praw jednostki przez zastosowanie środków przymusu bezpośredniego w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego
Niepełnosprawność w Polsce w wymiarze politycznym i społecznym : analiza wybranych zagadnień