New items
Ocena podsystemu technicznego wojsk lądowych
Instrukcja certyfikowania i kwalifikowania wysuniętych nawigatorów naprowadzania lotnictwa w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej : DU-3.3.2.2
Metody doświadczalne w wytrzymałości materiałów
Zastosowania statystyki i data mining w badaniach naukowych
Compendium of accounting in Polish & English = Kompendium terminów z zakresu rachunkowości po polsku i angielsku. [6],