Nowości
Instrukcja funkcjonowania systemu zapewnienia jakości w lotnictwie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (IFSZJ - 2021) : DU-3.3.0.2
Współpraca regionalna państw autorytarnych : studium przypadku arabskich państw Bliskiego Wschodu
Język R i analiza danych w praktyce
Wybrane zagadnienia innowacyjności i przedsiębiorczości w nauce i praktyce = Selected issues of innovativeness and entrepreneurship in research and in practice
Działania społeczne w sferze bezpieczeństwa wewnętrznego