New items
System logistyczny Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej : raport 2019
Scenariusz przebiegu konfliktu hybrydowego
Zarządzanie ryzykiem łańcuchów dostaw
Zastosowania statystyki i data mining w badaniach naukowych
Bezpieczeństwo narodowe Polski w kontekście kryzysu ukraińskiego : wymiar polityczno-militarny