New items
Teoretyczne aspekty prowadzenia operacji specjalnych
Bezpieczeństwo i ryzyko w ruchu drogowym
Optymalizacja kompetencji służb lotniskowych i personelu zarządzania bezzałogowymi systemami powietrznymi w systemie bezpieczeństwa : Praca naukowo-badawcza. Sprawozdanie z przeprowadzonych badań
Badania marketingowe : nowe metody badań i zastosowania
Wybrane zagadnienia sztuki wojennej starożytnego świata. T. 1,