New items
Zastosowania statystyki i data mining w badaniach naukowych
Informacyjny wymiar wojny hybrydowej
Współczesne problemy zarządzania, obronności i bezpieczeństwa. T. 1
System walki w armiach wybranych państw oraz NATO
Lądowe i morskie systemy obrony powietrznej w Siłach Zbrojnych RP : DD -3.32.(A)