New items
Compendium of accounting in Polish & English = Kompendium terminów z zakresu rachunkowości po polsku i angielsku. [4],
Różnorakie perspektywy bezpieczeństwa
Podstawy prawoznawstwa
Lądowe i morskie systemy obrony powietrznej w Siłach Zbrojnych RP : DD -3.32.(A)
Optymalizacja kompetencji służb lotniskowych i personelu zarządzania bezzałogowymi systemami powietrznymi w systemie bezpieczeństwa : Praca naukowo-badawcza. Sprawozdanie z przeprowadzonych badań