New items
Wybrane zagadnienia innowacyjności i przedsiębiorczości w nauce i praktyce = Selected issues of innovativeness and entrepreneurship in research and in practice
Sztuka autoprezentacji i wystąpień publicznych : na żywo i online
Współpraca regionalna państw autorytarnych : studium przypadku arabskich państw Bliskiego Wschodu
Przegrane zwycięstwo : wojna polsko-bolszewicka 1918-1920
Historia fizyki w Polsce