New items
Bezpieczeństwo międzynarodowe : polityka, strategie, interwencje
Dziedziny i sektory bezpieczeństwa narodowego : wybrane zagadnienia
Transformacja cyfrowa : opowieść o wiedzy
Big data w humanistyce i naukach społecznych
Rozważania nad przepisami dotyczącymi okresowej służby wojskowej