New items
Zasady prowadzenia działań desantowych : DT-3.1.8(D) T.1
Doktryna działań połączonych : D-01(E)
Obrona terytorialna w Polsce : szanse, możliwości, potrzeby
Zdolności operacyjno-taktyczne wojsk lądowych Sił Zbrojnych RP
Bezpieczeństwo i ryzyko w ruchu drogowym