New items
Uwarunkowania zewnętrzne zarządzania przedsiębiorstwem zbrojeniowym
Bezpieczeństwo informacji i usług w nowoczesnej instytucji i firmie
Podstawy konstrukcji maszyn. 2
Europejskie, krajowe i lokalne aspekty bezpieczeństwa : bezpieczeństwo RP w wymiarze narodowym i międzynarodowym
Operator systemu magazynowania : aspekty prawne