New items
Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni : 40 lat - z tradycją w nowoczesność
Kształtowanie bezpieczeństwa publicznego w warunkach współczesnych zagrożeń
Kultura biznesu : normy i formy
Kardiologia sportowa w praktyce klinicznej
Compendium of accounting in Polish & English = Kompendium terminów z zakresu rachunkowości po polsku i angielsku. [6],