New items
Podstawy konstrukcji maszyn. 2
Technologie teleinformatyczne w gospodarce informacyjnej i komunikowaniu się współczesnych przedsiębiorstw : perspektywa rynku NewConnect
Wir na linii ognia / Krzysztof Pluta, Edyta Żemła
Kształtowanie wizerunku SZ RP i bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego wyzwaniem współczesnego bezpieczeństwa
GPS : theory, algorithms and applocations