New items
Wielowymiarowość interesów energetycznych w dobie transformacji systemowej
Organizacje bezpieczeństwa publicznego wobec wyzwań zarządzania kryzysowego w Polsce. [1]
Źródła energii i napędy hybrydowe w transporcie
Bezpieczeństwo i obrona Unii Europejskiej : zagrożenia, ambicje, zdolności militarne
Społeczna odpowiedzialność i zarządzanie marketingowe jako instrumenty rozwoju bezpieczeństwa kraju : normatywna koncepcja, zarządzanie marketingowe w Policji, partnerska community policing