New items
System walki w armiach wybranych państw oraz NATO
Wojska specjalne
Wymiana ciepła
Cywilno-wojskowe uwarunkowania negocjacji w operacjach militarnych
Ochrona i bezpieczeństwo danych osobowych i informacji niejawnych