New items
Prognozowanie zagrożeń bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej
Toruń wniebowzięty : 80 lat Aeroklubu Pomorskiego
Szkoły wyższe w kształtowaniu kapitału ludzkiego we współczesnej gospodarce
Potencjał obronny klas wojskowych : teoretyczno-empiryczne aspekty kształcenia obronnego
Modelowanie i optymalizacja obróbki elektroerozyjnej materiałów trudnoobrabialnych