New items
Tymczasowa instrukcja desantowania ze statku powietrznego systemem spadochronowym TID C-17_03 : desantowanie skoczków z samolotu C-17 ze spadochronami z kombinowanym systemem otwarcia
Społeczeństwo, gospodarka, siły zbrojne : wyzwania dla zarządzania i dowodzenia w dobie współczesnych zagrożeń. T. 1
Zasady prowadzenia działań desantowych : DT-3.1.8(D) T.1
Inżynieryjna ocena środowiska na potrzeby kierowania działaniami inżynieryjnymi
Sztuczna inteligencja : co każdy powinien wiedzieć