New items
Kontrola służb specjalnych w Polsce
Bezpieczeństwo państwa w cyberprzestrzeni
Gospodarka regionalna w obliczu kryzysu wywołanego pandemią COVID-19
Zasady planowania, opracowania i wprowadzania dokumentów standaryzacji operacyjnej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej : DA-01(B)
Polska i Europa w perspektywie politologicznej : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Konstantemu Adamowi Wojtaszczykowi z okazji 45-lecia pracy akademickiej. T. 2