Nowości
Bezpieczeństwo wewnętrzne : podręcznik akademicki
Dynamika lotu bezzałogowych statków powietrznych klasy mikro
Bezpieczeństwo w chmurze : przewodnik po projektowaniu i wdrażaniu zabezpieczeń
Ekologia
Wywiad i kontrwywiad II Rzeczpospolitej wobec groźby wybuchu wojny w 1939 r