New items
Hakowanie sztucznej inteligencji
Współczesne problemy akademickiej dydaktyki wojskowej
Wpływ współpracy i rywalizacji mocarstw na bezpieczeństwo międzynarodowe w Azji Północno-Wschodniej w latach 1989-2014
Przegrane zwycięstwo : wojna polsko-bolszewicka 1918-1920
Zagrożenia dla bezpieczeństwa informacyjnego państwa w ujęciu systemowym : budowanie zdolności defensywnych i ofensywnych w infosferze