Nowości
Współpraca regionalna państw autorytarnych : studium przypadku arabskich państw Bliskiego Wschodu
Bezpieczeństwo informacyjne państwa : wybrane problemy
Przygotowanie żołnierzy wojsk inżynieryjnych do usuwania przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych
Technologie transportu intermodalnego : uwarunkowania techniczno-organizacyjne i ekonomiczne
Stosunki Polski z sąsiadami po 1989 roku : płaszczyzna polityczno-wojskowa = Relations between Poland and its neighbours after 1989 : the political and military domain