New items
Wybrane zagadnienia innowacyjności i przedsiębiorczości w nauce i praktyce = Selected issues of innovativeness and entrepreneurship in research and in practice
Kształtowanie bezpieczeństwa wewnętrznego w wymiarze administracyjno-prawnym jako zadanie wybranych podmiotów administracji publicznej i sektora prywatnego
Bezpieczeństwo w chmurze : przewodnik po projektowaniu i wdrażaniu zabezpieczeń
Psychologia, medycyna i prawo w zawodach trudnych i niebezpiecznych
95 lat Szkoły Orląt na tle rozwoju lotnictwa polskiego