New items
Funkcjonowanie administracji publicznej w strefie bezpośrednich działań wojennych : wybrane aspekty prawno-administracyjne
Wybrane aspekty bezpieczeństwa państwa w ujęciu instytucjonalno-prawnym
Uchodźcy czeczeńscy w Polsce w latach 1994-2000
Wybrane zagadnienia innowacyjności i przedsiębiorczości w nauce i praktyce = Selected issues of innovativeness and entrepreneurship in research and in practice
Dziewczyny na skrzydłach : polskie lotniczki, które zdobyły niebo