New items
Podręcznik z San Remo dotyczący prawa międzynarodowego mającego zastosowanie do konfliktów zbrojnych na morzu, przyjęty dnia 12 czerwca 1994 roku
Dynamika lotu bezzałogowych statków powietrznych klasy mikro
Zabójcze idee : co próbują przekazać nam terroryści?
Bezpieczeństwo międzynarodowe
Historia i perspektywy analizy dużych wolumenów i strumieni danych