New items
Kompendium terminów z zakresu bankowości po polsku i angielsku = Compendium of banking in Polish & English. [T. 2],
Kompendium terminów z zakresu rachunkowości po polsku i angielsku = Compendium of accounting in Polish & English. [1],
Organizacja systemu łączności i informatyki Wojsk Obrony Terytorialnej
Bezpieczeństwo, obronność, wojskowość : problemy planowania strategicznego
Antropomotoryka : teoria motoryczności człowieka w zarysie