New items
Możliwe przyczyny i rodzaje przestępczości w przyszłości oraz przygotowania prewencyjne
Druk 3D/am : zastosowania oraz skutki społeczne i gospodarcze
Operacja Ukraina : kampanie dezinformacyjne, narracje, sposoby działania rosyjskich ośrodków propagandowych przeciwko państwu ukraińskiemu w okresie 2013-2019
Nowoczesna koncepcja logistyki produkcji
Praca i kariera na globalnym rynku : wyzwania i zagrożenia