New items
Zarządzanie bezpieczeństwem informacji : metodyka, ideologia, państwo
Siły zbrojne elementem systemu antyterrorystycznego
Wytrzymałość materiałów z elementami ujęcia komputerowego
Cyfryzacja życia w erze Big Data : człowiek, biznes, państwo
Blockchain i bezpieczeństwo systemów rozproszonych