New items
Zastosowania statystyki i data mining w badaniach naukowych
Doktryna logistyczna Sił Zbrojnych RP : D-4(B) wersja 2
Wybrane polityki Unii Europejskiej
System logistyczny Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej : raport 2019
Program szkolenia pododdziałów rozpoznania patrolowego ogólnowojskowego