New items
Teoretyczne i praktyczne konteksty funkcjonowania ochotniczych straży pożarnych w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym : sprawność systemu - determinanty, diagnoza, koncepcja doskonalenia. Cz. 2
Działania nieregularne w dziejach wojskowości polskiej
Obrona terytorialna w Polsce : szanse, możliwości, potrzeby
Dowodzenie wojskami obrony terytorialnej w działaniach taktycznych
Badania marketingowe : nowe metody badań i zastosowania