Nowości
Ewolucja wojen : wielość uwarunkowań
Podstawy mechaniki ciał stałych i płynów
Animus Belli 2017. T. 1, wielowymiarowość wojny i konfliktu zbrojnego
Global positioning system: signals, measurements, and performance
Wprowadzenie do inżynierii logistyki bezpieczeństwa