Nowości
Zagrożenia dla bezpieczeństwa informacyjnego państwa w ujęciu systemowym : budowanie zdolności defensywnych i ofensywnych w infosferze
Bezpieczeństwo międzynarodowe : polityka, strategie, interwencje
Gospodarka regionalna w obliczu kryzysu wywołanego pandemią COVID-19
Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie : wybrane aspekty teoretyczno-badawcze
Polski system antyterrorystyczny a realia zamachów drugiej dekady XXI wieku